SCROLL DOWN

HOOGWAARDIGE ARCHITECTUUR DOOR INNOVATIE

studio KOETS + RUYTER is een jonge, ambitieuze ontwerpstudio in West-Brabant. Bijzondere architectuur met speciale aandacht voor de context, de gebruiker en de natuur.

In een snel ontwikkelende bouwsector streven wij naar een optimale inzet van vernieuwende technologie en kennis. Door een vroege, intensieve samenwerking tussen opdrachtgever, adviseurs en aannemers kan een ontwerp-bouwproces duidelijk, efficient en prettig doorlopen worden. Studio KOETS+RUYTER ontwerpt, tekent en begeleidt uw nieuwe nieuwbouwproject, verbouwing. Totaaladvies op het gebied van bestemmingsplannen, aanvraag omgevingsvergunningen en aannemersselectie.

WAARDEVOLLE DUURZAME HERBESTEMMING, VERBOUW EN NIEUWBOUW

Duurzaamheid heeft hoge prioriteit in al onze ontwerpen – maar wel op zo’n manier dat het natuur, gebruik en kosten écht ten goede komt. Daarom bekijken we per project wat de meest effectieve maatregelen zijn om duurzaam tot een waardevol ontwerp te komen. Bij een herbestemming/verbouwing kan dit bijvoorbeeld betekenen dat we het bestaande zo veel mogelijk handhaven om sloopwerkzaamheden en bouwafval te beperken. De Nederlandse bestaande gebouwde omgeving heeft bovendien enorme kwaliteit, welke we graag opnieuw blootleggen of benadrukken door middel van renovatie, verbouw en aanbouw. Voor nieuwbouw onderzoeken we altijd de meest efficiente ontwerpoplossingen in relatie tot zoninstraling, groen en ventilatie. Daarbij streven we naar een hoogwaardig geisoleerd en energiezuinig, prettig binnenklimaat.

Lees +hier meer over onze diensten en voor een overzichten van onze projecten architectuur / bouwadvies / design.

JONG EN AMBITIEUS

Wij geloven in ontwerpen door co-creatie. Technologische innovatie stelt ons in staat het ontwerpproces zorgvuldig te visualiseren, waardoor concepten realistisch en zorgvuldig gecommuniceerd kunnen worden. Via Virtual Reality, 3D animaties of fotorealistische perspectieven kunnen wij u op ieder moment laten zien wat de precieze consequentie van ontwerpkeuzes is.

Creatieve uitdagingen zijn meer dan welkom. Bijzondere oplossingen op complexe vraagstukken, unieke ontwerpen voor uw toekomstige woning & interieur, of een discrete verbouwing van bestaand erfgoed – daar steken we graag onze tijd, energie en creativiteit in.

Tom Koetsenruyter is breed geschoold in de bouwkunde en de architectuur. Met studio KOETS+RUYTER werkt hij aan waardetoevoeging van de nieuwe en bestaande gebouwde omgeving. Bijzondere architectuur met speciale aandacht voor de context, de gebruiker en de natuur. 

Lees +hier meer over studio KOETS + RUYTER.

ARCHITECTUUR VAN A TOT Z

Studio KOETS + RUYTER heeft de kennis en vaardigheden in huis om een ontwerp- en bouwproces volledig te  regisseren. Wij maken samen met een opdrachtgever de eerste schetsen en haalbaarheidsstudies, om het ontwerp vervolgens uit te werken richting de vergunningsaanvraag.

Vervolgens wordt het tekenwerk verfijnd en kunnen de verschillende onderdelen technisch omschreven worden. Hiermee wordt de aannemer geselecteerd op basis van prijs, kwaliteit en planning. Natuurlijk is het ook mogelijk om al in een vroeg stadium de samenwerking met een bouwpartner te zoeken, waarmee het bouwproces sneller en soepeler kan verlopen.

Ook tijdens de bouw en met de oplevering wordt toezicht en advies geleverd, waardoor u zeker weet dat er gebouwd wordt wat we samen bedacht hebben.

Lees +hier meer over onze werkwijze en de verschillende taken van architect, aannemer en opdrachtgever tijdens een bouwproces.

Bouwplannen? Wij denken graag met u mee!

NIEUWS

VOORTGANG BOUW STADSWONINGEN

In Etten-Leur zijn deze twee ‘broertjes’ in ontwikkeling. Identieke hoofdvormen, maar onder een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar gedraaid. Ter versterking van de diversiteit is gekozen voor een andere kleur metselwerk en afwijkende principedetaillering.

Meer over dit project +hier

DUURZAME TWEEKAPPER STEENBERGEN

In de nieuwe groene wijk ‘Olmentuin’ te steenbergen wordt deze twee-onder-een kapwoning, ontworpen door studio koets+ruyter gerealiseerd. nul-op-de-meter, volledig opgetrokkken in houtskeletbouw en met toepassing van uitsluitend duurzame, europese materialen is dit een klimaatbewuste, toekomstgerichte ontwikkeling. De combinatie houten gevelbekleding, donker metselwerk en zwarte pannen in een klassieke vorm geven de woningen een natuurlijk, modern uiterlijk. 

START BOUW HSB-BUNGALOW

De werkzaamheden voor deze moderne bungalow zijn begonnen. Een levensloopbestendige, gelijkvloerse woning voorzien van hoogwaardige isolatie. Nul-op-de-meter en volledig opgetrokken in houtskeletbouw binnen de principes van duurzaam bouwen, met maximale orientatie van slaap/woonkamer op de zonnige achtertuin. Drempelloos binnen/buiten-leven dus!

VOOROPLEVERING VILLA 't ZAND

Op t zand in Roosendaal is deze duurzame villa inmiddels opgeleverd. Met het monteren van de Robinia houten gevelbekleding en de zonneschermen worden de laatste puntjes op de i gezet, voordat de realisatie van deze prachtige, energieneutrale woning in het groen compleet is.

+ lees meer

VERGUNNING OPTOPPING JOSEPHSTAAT

Voor de volledige verbouwing van een woonhuis naar appartementen en de realisatie van een abstracte dakopbouw is een vergunning verleend. Start bouw staat gepland voor Oktober 2020!

+ lees meer

NIEUWBOUW BUNGALOW

Deze moderne bungalow, ontworpen door studio KOETS + RUYTER, wordt gerealiseerd! Begin 2021 wordt door ASR bouwbedrijf gestart met de bouw van deze levensloopbestendige, energieneutrale woning. 

DEFINITIEF ONTWERP AANBOUW

In Bergen op Zoom is het definitief ontwerp voor een moderne aanbouw met royale veranda uitgewerkt. Momenteel loopt de aannemersselectie en prijsvorming zodat er in 2021 gebouwd kan worden.

VARIANTENSTUDIE VERBOUW/AANBOUW

Voor een opdrachtgever in Roosendaal is een studie gedaan naar de mogelijkheden voor verbouw/aanbouw. Vooral de hoeveelheid ruimte en indeling op de begane gond is onderzocht. Deze variantenstudie is een verkenning van de mogelijkheden, waarbij steeds rekening gehouden is met haalbaarheid, daglicht, verruiming leefkeuken en compositie achtergevel.

+ lees meer

VILLA 'T ZAND WIND/WATERDICHT

Villa ‘t Zand is wind- en waterdicht. De komende maanden wordt nog hard gewerkt aan de afbouw tot de oplevering 1 mei. Het nieuw ontwikkelde gebied met vrije kavels in een park/bosrijke omgeving is toegespitst op duurzaam wonen: De woning zal gasloos en energiezuinig in gebruik zijn. Bovendien wordt in het ontwerp uitsluitend gebruik gemaakt van duurzame, Europese materialen die de eigentijdse woning verankeren in het groene landschap.

+ lees meer

WERKZAAMHEDEN 'T ZAND GESTART

In Roosendaal is gestart met de werkzaamheden voor een duurzame woning op ‘t Zand. Het nieuw ontwikkelde gebied met vrije kavels in een park/bosrijke omgeving is toegespitst op duurzaam wonen: De woning zal gasloos en energiezuinig in gebruik zijn. Bovendien wordt in het ontwerp uitsluitend gebruik gemaakt van duurzame, Europese materialen die de eigentijdse woning verankeren in het groene landschap.

+ lees meer

KAVELSPLITSING BENSCHOP

In een landschappelijke omgeving, aan de rand van een dichtbewoond randstedelijk gebied heeft studio KOETS+RUYTER een ontwerpvoorstel gemaakt ten behoeve van de aanvraag kavelsplitsing. De procedure waarmee extra woonbestemmingen verworven zullen worden is lopende.

START WERKZAAMHEDEN CHARITASSTRAAT

In de Charitasstraat te Roosendaal heeft studio KOETS+RUYTER een ontwerp gemaakt voor de volledige interne verbouwing van een woning. Een herindeling van de ruimtes, toevoeging van een badkamer op de verdieping en de creatie van een open woonkeuken door het openbreken van een draagmuur transformeren de ruimtes. Bovendien wordt de gehele woning voorzien van een nieuwe afwerking – vloeren, wanden, plafonds en inrichting. Zonder omgevingsvergunningsprocedure kan de woning zo toch een totaal nieuwe uitstraling krijgen. 

De verbouwing is reeds gestart, Studio KOETS+RUYTER doet bouwkundig toezicht en adviseert de opdrachtgevers tijdens het bouwproces.