WERKWIJZE

SCROLL DOWN

INVENTARISATIE WENSEN & MOGELIJKHEDEN

In een eerste (vrijblijvend) kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden wat betreft budget, bestemmingsplan en bouwproces. Bovendien stellen we samen een programma van eisen op: een overzicht van alle benodigde ruimtes, oppervlaktes en kwaliteiten in het ontwerp. We leggen de eerste hand aan een moodboard, waarmee we een visueel wenslijstje samenstellen. Op basis van knipsels uit tijdschriften, instagram, pinterest en dergelijken verzamelen we referentieprojecten en sfeerbeelden. Op basis van deze eerste kennismaking kan er een aanbieding gedaan worden voor het aanstaande ontwerp/tekenwerk.

SCHETSEN

Op basis van het eerste kennismakingsgesprek, en met de benodigde aan te leveren gegevens (tekenwerk bestaande bouwwerk en/of kaveltekening) worden de eerste schetsen op papier gezet. Gebruik makend van het moodboard kunnen we tijdens een aantal creatieve sessies samen om de tekentafel. Studio KOETS+RUYTER werkt de opgedane ideeen uit in een schetsontwerp. Hier worden de eerste plattegronden, gevelaanzichten en een ruimtelijk 3D-model gemaakt.

VOORLOPIG ONTWERP

Met de feedback op het schetsontwerp en met een verdere uitwerking van materialen, tekenwerk en constructieprincipe wordt het voorlopig ontwerp gemaakt. Met dit voorlopig ontwerp kan een eerste calculatie van de bouwkosten gemaakt worden, en getoetst worden of alle ruimtes voldoen aan de gebruikswensen en de vergunningseisen. Bovendien is het digitale 3D-model inmiddels zo ver ontwikkeld dat er met de VR-bril doorheen gelopen kan worden. Zo krijgt u een duidelijke indruk van de beleving per ruimte, en uitstraling van het gebouw aan de buitenkant.

BOUWVERGUNNING (OMGEVINGSVERGUNNING)

Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp zal het tekenwerk doorontwikkeld worden naar definitief ontwerp – een volledige set tekeningen waar alle elementen in verwerkt zijn. Zo staat er bijvoorbeeld precies op waar de ventilatieroosters zitten, welke afmetingen de deuren hebben en welke houtsoort toegepast is. Tevens is er een volledig overzicht van daglicht, ventilatie en energieprestatie ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning. In deze fase wordt de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) bij de gemeente aangevraagd.

BESTEK

De aannemer wordt traditioneel geselecteerd nadat de omgevingsvergunning verstrekt is. Om de aannemer een prijs en indicatie van de bouwtijd te laten maken wordt het gemaakte tekenwerk verstrekt, met daarbij een kleur-materiaalstaat en bouwkundig bestek of technische omschrijving. Bestekstukken zijn officiele contractstukken: Door de aannemer opdracht te geven voor de bouwwerkzaamheden wordt de overeenkomst gesloten dat er gebouwd gaat worden wat er getekend en omschreven is in de bestekstekeningen+besteksstukken, voor de aangeboden prijs.

BOUWBEGELEIDING

Tijdens de bouw is er namens de opdrachtgever iemand die regelmatig controleert of de werkzaamheden verlopen als afgesproken. Dit is vaak de architect zelf, een opzichter of iemand anders die iemand die het onwerp, het tekenwerk, het bestek en de algemene voorwaarden goed kent. Wanneer de bouw klaar is, kan er opgeleverd worden. Tijdens een uitvoerige controle wordt dan bekeken of alles degelijk en volgens plan gebouwd. Eventuele gebreken moeten nog hersteld worden, waarna het gebouw in gebruik genomen kan worden!

Bouwplannen? Wij denken graag met u mee!